ru ru
Editorial Staff
PROJECT DIRECTOR Ekaterina Timofeyeva
EDITOR-IN-CHIEF
Sergey Timofeyev
Marketing director
Maryna Varyukha
ART-DIRECTOR 
Viacheslav Marchenko
Managing editor
Yuliya Kravchenko
ADVERTISING & PR MANAGER 
Olga Loktionova
DESIGN-DEPARTMENT
Igor Dreval
Roman Marchishin
Yuriy Ferendovich
COPY EDITOR
 Svetlana Tysyachnaya
TRAVEL SECTION EDITOR
 Marina Kozlenko
PROOF-READER
 Ludmila Pulverdiyeva
Translator 
Ekaterina Popko
PHOTOGRAPHER 
Sergey Moskvin 
PR-Managers
Olga Ostrovskaya
Evgeniy Borycenko
Denis Lyzhin
Elena Moskaluk
Computer Ensuring, Websites Aleksey Butko

DISTRIBUTION MANAGERS

Oleg Kalyuzhnyy
Svetlana Kruglovskaya
Oleg Yurchenko
Yaroslav Shipilov
Founder & publisher: Fashion Club ltd.